A Compliance jelentősége a drónos iparágban

A compliance szó megfelelőséget vagy megfelelést jelent. A repülési iparágban a compliance-nek mint funkciónak igen nagy jelentősége van, mivel ezen keresztül lehet biztosítani, hogy egy termék vagy szolgáltatás minden tekintetben megfeleljen a jogszabályi és az egyéb szabályozók által támasztott követelményeknek. A drónokkal végzett tevékenységek esetén ez azokra a felhasználási sajátosságokra vonatkozik, amelyekkel a biztonságos üzemeltetés garantálható.

A drónos iparágban különösen nagy jelentősége van ezen funkciónak a könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvánnyal (LUC-cal) rendelkezők körében, ugyanis az ő esetükben ezt egy dedikált személynek vagy entitásnak kell ellátnia – aki lehet szervezeten belüli vagy akár egy olyan külsős megbízott is, aki alvállalkozóként látja el a tevékenységeket.

A compliance egy olyan összetett rendszer, amely átszövi az adott szereplő működését, és több elemből felépülve tudja elérni azt, hogy a folyamatok szabályozásával és folyamatos ellenőrzésével a termék minden tekintetben megfelelő legyen. 

A compliance szó megfelelőséget vagy megfelelést jelent.

Lássuk, mi szükséges ahhoz, hogy a compliance biztosítható legyen:

 • jogszabályok;
 • belső szabályozó dokumentumok, amelyek tartalmazzák a tevékenységek végrehajtásának pontos leírását;
 • független és részrehajlás nélküli ellenőrzések;
 • elkötelezettség;
 • oktatás, felvilágosítás;
 • önkéntes bejelentési lehetőségek;
 • a funkciót működtető szervezeti egység és/vagy compliance vezető 
 • a hiányosságok megfelelő kezelése;
 • a compliance program folyamatos fejlesztése.

A compliance biztosítja, hogy a termék minden tekintetben megfelelő legyen.

A drónos művelet esetén ezek az alábbiak:

 • LUC kézikönyv és benne a compliance funkció részletes megjelenítése;
 • egy Compliance vezető, aki jogosult elvégezni a szükséges ellenőrzéseket, és az alaptevékenységektől függetlenül tudja a feladatait ellátni;
 • a műveletek részletes dokumentálása, ami kiterjed a műveletek felmérésére, megvalósítására és az utólagos adminisztrációra is;
 • eseménybejelentések és jegyzőkönyvek;
 • rendszeres és ad hoc jelentések;
 • LUC kézikönyv folyamatos fejlesztése a tapasztalatok mentén;
 • folyamatos rendelkezésre állás, amely során az UAS-műveleteket elvégzőknek lehetősége van kérdéseket feltenni a biztonságos üzemeltetés megvalósítása érdekében.

A compliance funkció célja, hogy segít feltárni a jogszabályok, jogszabálynak nem minősülő egyéb előírások és belső szabályok be nem tartásával kapcsolatos eseményeket, amelyek következtében jogi vagy felügyeleti szankció következhet be.

A compliance működését összetett keretrendszer biztosítja.

Milyen kockázatok merülhetnek fel a drónozás során?

Ezek többsége olyan működési kockázat, amely az eszközök nem megfelelő használatából, illetve az UAS-műveletek nem megfelelő tervezéséből adódik. Ezekre néhány példa:

 • nem megfelelő védőtávolságok használata;
 • UAS-tevékenységek helytelen dokumentálása;
 • nem megfelelő kompetenciájú munkatársak alkalmazása az egyes műveletek során;
 • eszközök nem megfelelő karbantartása;
 • szükséges oktatások elmaradása, hiánya;
 • nem a külső és belső szabályozók szerinti működés;
 • műveletekhez szükséges engedélyek beszerzésének elmulasztása.

A compliance egy vállalati funkció, amelynek működését egy összetett keretrendszer biztosítja. Segítségével fel lehet tárni, értékelni és kezelni a működéssel összefüggő megfelelőségi kockázatokat.