Drónokat érintő jogszabályi módósítások

Kedves Érdeklődők!

 A drónokat érintő jogszabályi módósításokkal kapcsolatban szeretnénk titeket mindig a lehető leghamarabb tájékoztatni.

Informálunk benneteket, hogy a közelmúltban megjelent  a Bizottság (EU) 2020/1058 felhatalmazáson alapuló rendelete, amely tulajdonképpen a  Bizottság (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendeletét módosítja a pilóta nélküli légijármű rendszerek 2 új osztályának bevezetésével.

A létrejött C5, illetve C6 UAS UAS (Unmanned Aircraft Systems – pilóta nélküli légi jármű rendszer) osztályokkal kapcsolatos kritériumokból emeltünk ki néhányat, és ezeket szeretnénk veletek megosztani. A teljes követelmény rendszer az alábbi linken megtekinthető:

Bizottság (EU) 2020/1058 felhatalmazáson alapuló rendelete

 

C5

A C5 osztályba tartozó UAS-ek UAS (Unmanned Aircraft Systems – pilóta nélküli légi jármű rendszer) esetében az UA-t (Unmanned Aircraft – pilóta nélküli légijármű) a következő osztályazonosító címkével kell ellátni:

Néhány követelmény:

 • Felszállási hely feletti maximum 120 m magasság elérése NEM kritérium!
 • Tájékoztatás az UA felszín feletti vagy felszállási hely feletti magasságáról.
 • Rendelkezniük kell egy a távoli pilóta által kiválasztható alacsony sebességű üzemmóddal, amely a légi jármű földi sebességét legfeljebb 5 m/s-ra korlátozza.
 • Lehetőséget kell biztosítaniuk a távoli pilótának arra, hogy megszakíthassa az UA repülését a rendeletben részletezettek alapján.
 • Lehetővé teszik a távoli pilóta számára a vezérlési és irányítási kapcsolat minőségének folyamatos figyelemmel kísérését és figyelmeztetést küldenek abban az esetben, ha a kapcsolat várhatóan olyan mértékben meg fog szakadni vagy leromlik, hogy az veszélyezteti a biztonságos üzemben tartást, és újabb figyelmeztetést küld, ha a kapcsolat megszűnik.

 

C6

A C6 osztályba tartozó UAS-ek esetében az UA-t a következő osztályazonosító címkével kell ellátni:

 

Néhány követelmény:

 • Felszállási hely feletti maximum 120 m magasság elérése NEM kritérium.
 • Ide tartozik a NEM elektromos árammal műküdő UA is.
 • Vízszintes repüléskor maximális földi sebességük nem haladhatja meg az 50 m/s-ot.
 • Repülés közben egyértelmű és tömör tájékoztatást kell nyújtaniuk a távoli pilóta részére az UA földrajzi helyzetéről, sebességéről és felszín feletti vagy felszállási hely feletti magasságáról.
 • Képesnek kell lenniük arra, hogy megelőzzék, hogy az UA túllépje az üzemeltetésére vonatkozó programozható légtérrészek vízszintes és függőleges határértékeit.
 • Programozható az UA pályája.
 • Lehetővé teszik a távoli pilóta számára a vezérlési és irányítási kapcsolat minőségének folyamatos figyelemmel kísérését és figyelmeztetést küldenek abban az esetben, ha a kapcsolat várhatóan olyan mértékben meg fog szakadni vagy leromlik, hogy az veszélyezteti a biztonságos üzemben tartást, és újabb figyelmeztetést küld, ha a kapcsolat megszűnik.