LUC vagy műveleti engedély?

Minden olyan esetben, amikor a tervezett művelet a nyílt kategória keretein túlmutat, könnyű UAS üzembentartói tanúsítvány (LUC) vagy műveleti engedély szükséges.

Ezek a keretek:

 • legfeljebb 120 méteres repülési magasság a földfelszín felett
 • 25 kg-nál kisebb felszállótömeg
 • látótávolságon belüli repülés (VLOS)
 • megfelelő vízszintes védőtávolság tartása külső személyektől
 • a drón nem juttat ki semmit és nem szór le semmit repülés közben.

Ha ezek közül csak egy nem teljesül, a művelet a speciális kategóriába tartozik, és a fenti két engedélytípus valamelyikére szüksége lesz az üzembentartónak.

Vannak olyan kötelezettségek, melyek engedélytípustól függetlenül azonosak?

Igen.

Lényeges, hogy speciális kategóriájú műveletről van szó, így az alábbi tevékenységeket mindenképpen el kell végezni, függetlenül attól, hogy műveleti engedély birtokában vagy LUC keretében jóváhagyott műveletről van szó.

 • A művelet elvégzéséhez szükség van üzembentartási kézikönyvre (Operational Manual – OM). Ez tartalmazza a művelet részletes leírását, beleértve az adott műveleti környezet az alkalmazott eszközök jellemzőit, és az összes specifikus információt. (Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az uniós jogszabály hivatalos magyar fordítása az OM-t – tévesen – felhasználói kézikönyvnek fordítja, ami nem azonos a gyártó által a drónhoz mellékelt felhasználói kézikönyvvel (user’s manual), így a magyar nyelvű jogszabályból sajnos nehezen megismerhető éppen az a kötelezettség, amely minden speciális művelet alapja.) 
 • Az UAS műveletet megelőzően részletesen fel kell mérni a földi és légi kockázatokat, értékelni kell ezeket a SORA módszertan alapján, el kell készíteni a felmérés alapján az átfogó kockázatelemzést és a kockázati szinthez tartozó részletes kockázatcsökkentő intézkedéseket meg kell határozni.
 • A távpilótáknak megfelelő kompetenciákkal kell rendelkezniük (ezek lehetnek hatóság által meghatározott kötelező érvényű követelmények, de az UAS-üzembentartó által saját hatáskörben meghatározott extra ismeretek is).
 • Mivel hatósági engedélyezés útján megszerzett jogosításról van szó, így azokhoz tartozhatnak korlátozások. Ezeket minden esetben be kell tartani. Ezek vonatkozhatnak a távpilótáktól elvárt kompetenciákra, gyakorlati tapasztalatra, a művelet elvégzésével kapcsolatos operatív paraméterekre (pl. maximális repülési magasság, maximális repülési sebesség, stb.), valamint a felhasznált berendezésekre is.
 • A műveletet minden esetben részletesen dokumentálni kell, mert a hatóság akár helyszíni, művelet elvégzése közbeni, vagy utólagos ellenőrzést is tarthat, amely során bekérheti az összes dokumentumot.
 • A hatóság egyedi, az uniós rendeletekben nem nevesített kompetencia-elvárásokat támaszthat a távpilótákkal szemben, melyekről az engedélyek kiadásakor rendelkezik.

Különbségek

Az alábbi táblázatban felsoroljuk azokat a különbségeket, melyek a két engedélytípusnál előfordulnak.

 Műveleti engedélyKönnyű UAS-üzembentartói tanúsítvány (LUC)
Ki kérheti?BárkiCsak jogi személy (egyéni vállalkozó nem)
Mire jogosít?A műveleti engedélyben foglalt tevékenység végrehajtására.Adott művelettípushoz tartozó művelet saját hatáskörben való engedélyezése, a tanúsítványban szereplő peremfeltételek betartása mellett.
Kinek ajánlott?Aki rendszeresen visszatérő, ugyanolyan feladatokat szeretne elvégezni, egy-egy konkrét helyszínen,Aki egyedi műveletet szeretne elvégezni egy konkrét helyszínen.Amennyiben jól meghatározott művelet típust szeretne gyakran elvégezni, de a művelet elvégzése nem korlátozódik egy-egy helyszínre, viszont a műveleti helyszín jól körülírható a tulajdonságai alapján (pl. távvezeték ellenőrzése lakott területen kívül).
Milyen műveletre vonatkozik?Egy vagy több azonos körülmények között végrehajtásra kerülő műveletre vonatkozik, előre meghatározott helyszínen, előre meghatározott és nyilvántartásba vett eszközzel.Bizonyos jellemzők (VLOS-BVLOS, kockázati szint) alapján általánosságban meghatározott művelet típusokra érvényes (pl. ellenőrző repülések), és a birtokosának lehetősége van ezen műveleteket saját hatáskörben engedélyezni, azaz nem kell az adott típusú műveletek esetén minden felszállás előtt engedélyt kérni, pusztán azért, mert egy újabb helyszínen akar műveletet végezni. Itt a műveletet olyan drónokkal lehet végrehajtani, amire a felhatalmazást a LUC birtokos megkapta.
Milyen eszköz használható a művelethez?A műveleti engedély tartalmazza, hogy pontosan mely eszközzel végezhető el a művelet.A kiadott LUC engedély meghatározza azon eszközök körét, amellyel az adott művelettípus elvégezhető. Ez vonatkozhat osztályazonosítóra, funkcióra, maximális felszállótömegre, stb.
Hány művelet elvvégzésére jogosít?Ezt a műveleti engedély határozza meg a beadott kérelem függvényében.Korlátlan mennyiségű művelet elvégzését teszi lehetővé.
El lehet térni az engedélyben foglaltaktól?Nem, ebben az esetben új műveleti engedélyre van szükség.A kiadott LUC tanúsítvány tartalmazza, hogy milyen mértékben lehet eltérni, és milyen korlátok között kell megvalósítani a műveletet. Ezért a LUC dokumentációnak fontos része a változáskövetés. Az uniós rendelet melléklete határozza meg, mikor kell hatósági jóváhagyás a módosításhoz, és mikor elegendő a bejelentés.
Lehet módosítani az engedélyt?Nem, a kiadott engedély módosítása nem lehetséges.Moduláris bővítés lehetséges, illetve lehetőség van a LUC kézikönyv módosítására is.
Lehet bővíteni a tevékenységi kört vagy a korlátozásokat enyhíteni?Nem, csak és kifejezetten a műveleti engedélyben foglaltakat lehet végrehajtani.Amennyiben a LUC birtokos a rendszeres hatósági auditok keretében bizonyítani tudja, hogy magas szintű biztonsági színvonalat tart fent, akkor a hatóság fokozatosan egyre több joggal tudja felruházni a LUC birtokost, de ez ismételt engedélyeztetést igényel.
Milyen szervezeti háttér szükséges hozzá?Nem szükséges szervezeti háttér, csupán az UAS-üzembentartónak és távpilótának rendelkeznie kell a művelet elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal. Ezt meghatározhatja a hatóság, illetve az UAS-üzembentartó is.Pontosan kialakított és felépített szervezet, amely támogatja a repülési műveletek biztonságos elvégzését a tervezéstől a megvalósításon át, egészen a karbantartásig és a háttéradminisztráció elkészítéséig. Így biztosított, hogy megfelelő ellenőrzés legyen a műveletek felett. A szervezetnek olyan funkciókkal és tulajdonságokkal kell rendelkeznie, melyek szavatolják a repülési műveletek biztonságos lebonyolítását.
Hol érvényes?A kérelemben előre meghatározott területen.Minden olyan területen, amely rendelkezik azon tulajdonságokkal, amelyek a LUC tanúsítványban szerepelnek, azaz nincs konkrét, koordinátákkal rögzített helyszínhez kötve.
Meddig érvényes?A hatóság által a műveleti engedélyben meghatározott korlátozott ideig.Határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényes.
Mi szükséges a megszerzéséhez?Nyilvántartásba vett UAS-üzembentartó,Nyilvántartásba vett eszköz,Az adott műveletre vonatkozó részletes műveleti leírás (ConOps),Üzemeltetési kézikönyv,A művelethez tartozó konkrét kockázatelemzés,Hiánytalanul kitöltött engedélykérelem,Kompetenciák igazolása (távpilóta és adott esetben üzembentartó – karbantartás, stb.)megfelelő felelősségbiztosítás.Nyilvántartásba vett UAS-üzembentartó,Nyilvántartásba vett eszköz(ök),ún. LUC kézikönyv, mely részletesen bemutatja a szervezetet és a szervezet azon képességeit, amelyek alapján a repülési műveleteket el tudja látni maximális biztonság mellett,Repülésbiztonsági menedzsment rendszerAz adott műveletre vonatkozó részletes műveleti leírás (ConOps),Üzemeltetési kézikönyv,Az általános a későbbi konkrét műveletekre is irányadó kockázatelemzés,Hiánytalanul kitöltött engedélykérelem,Kompetenciák igazolása (távpilóta és adott esetben üzembentartó – karbantartás, stb.)megfelelő felelősségbiztosítás.
BonyolultságEgyszerűbb és könnyebben összeállítható, dedikált szervezeti hátteret nem igényel.Komplex háttérszervezetet igényel, ahol a folyamatok előre meghatározottak és jól körül írtak.
Hatósági ellenőrzés?A hatóság jogosult a megvalósult műveletek utólagos ellenőrzésére, és a műveleti engedély kiadását megelőző esetleges előzetes szemlére is. A hatóság jogosult felügyeleti ellenőrzési jogkörében időről-időre ellenőrizni a műveleti engedély birtokosát, illetve a műveletek biztonságos végrehajtását a műveleti engedély érvényességének ideje alatt.Meghatározott rendszerességgel valósítja meg a hatóság, ahol teljeskörű ellenőrzést folytat. Ez kiterjed a tanúsítvány megszerzésére irányuló előzetes alkalmasság felmérésre és a kiadást követően a rendszeres felügyeleti ellenőrzési tevékenységekere is.

Összességében elmondható, hogy a műveleti engedély azon nem jogi szereplők számára lehet jó választás, akik tudják, hogy milyen előre meghatározott helyeken, milyen előre meghatározott eszközökkel szeretnének, előre jól meghatározható tevékenységeket folytatni. Ilyen lehet például egy mezőgazdasági termelő, aki a saját földjén szeretne a nyílt kategóriába nem illeszthető műveletet végezni. Ezzel szemben azon jogi személyek számára, akik tételesen előre nem meghatározható helyszíneken és időben kívánnak szolgáltatást biztosítani harmadik fél részére, a LUC tanúsítvány megszerzése jelenti az engedélyezés szempontjából gazdaságos, működési szempontból pedig hatékony alternatívát.

Ha kérdésed van az engedélyezési formákkal kapcsolatban, szakértőink állnak rendelkezésedre.